Trang chủ VĂN BẢN PHÁP LUẬT

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thông tư Số: 135/2016/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 29/2015/TT-BTC NGÀY 06/3/2015, THÔNG TƯ...

0
BỘ TÀI CHÍNH -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 135/2016/TT-BTCHà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2016THÔNG TƯ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 29/2015/TT-BTC NGÀY 06/3/2015, THÔNG...
Quyết định 28/2014/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên

Quyết định 28/2014/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên quy đinh về hạn mức đất…

0
                          Quyết định 28/2014/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN --------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...
Nghị định 93/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Số: 95/2013/NĐ-CP VPHC TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BHXH VÀ ĐƯA NLĐ...

0
CHÍNH PHỦ --------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------Số: 95/2013/NĐ-CPHà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG,...
Phòng cháy chữa cháy

Nghị định Số: 123/2005/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh...

0
********CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********Số: 123/2005/NĐ-CPHà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2005  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÒNG...
Luật công chứng 2014

Luật công chứng 2014_ tổng đài tư vấn pháp luật 19006184

0
QUỐC HỘI -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 53/2014/QH13Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014  LUẬT CÔNG CHỨNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ...
Quyết định 22/2014/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 23/2014/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn về hạn mức tại nông thôn…

0
                          Quyết định 23/2014/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN --------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...
QUYẾT ĐỊNH 20/2015/QĐ-UBND TỈNH KIÊN GIANG

QUYẾT ĐỊNH 20/2015/QĐ-UBND TỈNH KIÊN GIANG 19006184

0
QUYẾT ĐỊNH 20/2015/QĐ-UBND TỈNH KIÊN GIANG  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 20/2015/QĐ-UBNDKiên Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2015  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC...
Thông tư Số: 47/2015/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ SỐ: 47/2015/TT-BLĐTBXH VỀ HỢP ĐỒNG, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT...

0
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ----------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 47/2015/TT-BLĐTBXHHà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015  THÔNG TƯHƯỚNG DẪN THỰC...
dieu-kien-huong-cac-che-do-bao-hiem-xa-hoi

Quyết định Số: 888/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu...

0
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 888/QĐ-BHXHHà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2018  QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM...
Thông tư Số: 46/2015/TT-BGTVT

THÔNG TƯ SỐ: 46/2015/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN CỦA ĐƯỜNG...

0
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 46/2015/TT-BGTVTHà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI...
Call Now Button