Trang chủ VĂN BẢN PHÁP LUẬT

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thông tư 36/2014/TT-BTNMT

THÔNG TƯ SỐ: 36/2014/TT-BTNMT QUY ĐỊNH CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT; XÂY...

0
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ  MÔI TRƯỜNG --------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------Số: 36/2014/TT-BTNMTHà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH...
Đăng ký cư trú

Thông tư 80/2011/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định quy trình đăng...

0
BỘ CÔNG AN -----------------Số: 80/2011/TT-BCA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2011THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ Căn cứ...

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 19/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA...

0
CHÍNH PHỦ -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------Số: 19/2011/NĐ-CPHà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2011NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA...
Quyết định 42/2014/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc về hạn mức đất

Quyết định 42/2014/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc về hạn mức đất

0
                                      Quyết định 42/2014/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
Bảo hiểm y tế

Thông tư Số: 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm...

0
BỘ Y TẾ --------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 40/2015/TT-BYTHà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO...
Thông tư Số: 46/2015/TT-BGTVT

THÔNG TƯ SỐ: 46/2015/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN CỦA ĐƯỜNG...

0
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 46/2015/TT-BGTVTHà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI...

Nghị định SỐ 67/2015/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH...

0
CHÍNH PHỦ -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 67/2015/NĐ-CPHà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2015  NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH...
thủ tục chuyển hộ khẩu

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc về hạn mức đất…

0
                                                       Quyết định 28/2016/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc  ỦY BAN...
Tách thửa đất

Thông tư Số: 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất,...

0
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 30/2014/TT-BTNMTHà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2014  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ GIAO ĐẤT,...

Nghị định Số: 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giảm biên chế

0
CHÍNH PHỦ -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 108/2014/NĐ-CPHà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014  NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ Căn cứ Luật Tổ...
Call Now Button