VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TƯ Số: 31/2015/TT-BCA HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CẤP THỊ THỰC, CẤP THẺ TẠM TRÚ, CẤP GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP CẢNH, GIẢI QUYẾT THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

BỘ CÔNG AN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 31/2015/TT-BCA Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2015   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CẤP THỊ THỰC, CẤP THẺ TẠM TRÚ, CẤP GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP CẢNH, GIẢI …

THÔNG TƯ Số: 31/2015/TT-BCA HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CẤP THỊ THỰC, CẤP THẺ TẠM TRÚ, CẤP GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP CẢNH, GIẢI QUYẾT THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Read More »

QUYẾT ĐỊNH 60/2017/QĐ-UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUY ĐỊNH DIỆN…

QUYẾT ĐỊNH 60/2017/QĐ-UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 60/2017/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA …

QUYẾT ĐỊNH 60/2017/QĐ-UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUY ĐỊNH DIỆN… Read More »

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3023/QĐ-UBND TP HÀ NỘI 19006184

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3023/QĐ-UBND TP HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3023/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2018   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ LÀM CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI …

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3023/QĐ-UBND TP HÀ NỘI 19006184 Read More »

Quyết định Số: 888/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 888/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2018   QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM …

Quyết định Số: 888/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Read More »

Công văn Số: 1379/BHXH-BT V/v hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN và thu BHXH tự nguyện

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1379/BHXH-BT V/v hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN và thu BHXH tự nguyện Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016   Kính gửi: – Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành …

Công văn Số: 1379/BHXH-BT V/v hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN và thu BHXH tự nguyện Read More »

Công văn Số: 1477/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1477/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13. Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2013   Kính gửi: – Bảo hiểm xã hội các …

Công văn Số: 1477/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13. Read More »

Nghị Định Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 05/1999/NĐ-CP Ngày 03 Tháng 02 Năm 1999 Của Chính Phủ Về Chứng Minh Nhân Dân Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung Bằng Nghị Định Số 170/2007/NĐ-CP Ngày 19 Tháng 11 Năm 2007 Của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 106/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/199/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHỨNG MINH …

Nghị Định Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 05/1999/NĐ-CP Ngày 03 Tháng 02 Năm 1999 Của Chính Phủ Về Chứng Minh Nhân Dân Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung Bằng Nghị Định Số 170/2007/NĐ-CP Ngày 19 Tháng 11 Năm 2007 Của Chính Phủ Read More »

Nghị định số 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 05/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 2 năm 1999   NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 05/1999/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 1999 VỀ CHỨNG MINH NHÂN DÂN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ …

Nghị định số 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân Read More »

Nghị định Số: 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp xã hội và trợ cấp hàng tháng

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 88/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; …

Nghị định Số: 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp xã hội và trợ cấp hàng tháng Read More »

Nghị định Số: 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 72/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 …

Nghị định Số: 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Read More »

Call Now Button Scroll to Top