Biểu mẫu

Các biểu mẫu được các Luật sư soạn thảo, thu thập và tổng hợp.

Mẫu số 14-HSB đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần

Mẫu số 14-HSB     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       ĐƠN ĐỀ NGHỊ Kính gửi: Bảo hiểm xã hội……………………………… Họ và tên (1): ……………………………………….. sinh ngày …../…../…….. giới tính…….. Số sổ BHXH/Số định danh:…………………………………………………………………………… Số CMT/Hộ chiếu/Thẻ căn cước …………………… do …

Mẫu số 14-HSB đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần Read More »

Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS)

  Mẫu TK3-TS (Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam) BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————   TỜ KHAI ĐƠN VỊ THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM …

Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS) Read More »

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

Mẫu TK1-TS (Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)   BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————   TỜ KHAI THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM …

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) Read More »

Tải Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Đơn Phương Năm 2018

MẪU ĐƠN XIN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG   Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN………………………………………………………………… Tôi tên :……………………………………………………………………………………………………………….. Năm sinh:…………………………………………………………………………………………………………….. CMND (Hộ chiếu) số:: ………………………….. ngày và nơi cấp : ……………………………………. Hiện cư trú: …

Tải Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Đơn Phương Năm 2018 Read More »

PGNHS 602: Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; Cấp sổ BHXH

Số Hồ sơ: ………………………                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 602                                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; Cấp sổ BHXH. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 …

PGNHS 602: Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; Cấp sổ BHXH Read More »

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600a: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (báo giảm)

Số Hồ sơ: ………………………                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 600a                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Báo giảm) (Thời hạn giải …

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600a: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (báo giảm) Read More »

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần- tổng đài tư vấn 19006184

Mẫu số 14-HSB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————- ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ………………………………………. Tên tôi là: ………………………………. sinh ngày ………. tháng ……….. năm ………. Số sổ BHXH:………………………………………………………………………………………. Số CMND …………………………….. …

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần- tổng đài tư vấn 19006184 Read More »

13-HSB: Giấy Ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Mẫu số 13-HSB   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY ỦY QUYỀN Làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN   Người ủy quyền: Họ và tên: ……………………………………., sinh ngày ……. /…… /………. Số sổ BHXH/mã định danh:………………………………………………………………………… Loại chế độ …

13-HSB: Giấy Ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN Read More »

Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội- tổng đài tư vấn 19006184

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Mẫu số 05/SBH ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ BHXH Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố…………. Tên tôi là:…………………………………………………………. Giới tính:…………………… Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………. Nguyên quán:…………………………………………………………………………………………… Nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú):…………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …

Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội- tổng đài tư vấn 19006184 Read More »

Tờ khai thay đổi thông tin trên sổ bảo hiểm – tổng đài tư vấn pháp luật 19006184

Mẫu TK1-TS (Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam) BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— TỜ KHAI THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ …

Tờ khai thay đổi thông tin trên sổ bảo hiểm – tổng đài tư vấn pháp luật 19006184 Read More »

Call Now Button Scroll to Top